2020/03/27

Gevolgen van covid-19

Gevolgen van COVID-19
Brussel, België – 27 maart 2020 – Keyware Technologies (EURONEXT Brussel: KEYW) publiceert vandaag een persbericht rond een inschatting van de gevolgen van de COVID-19 pandemie.
Ten gevolge van de regulerende bepalingen van de diverse Overheden inzake COVID-19 (“Corona”) is Keyware Technologies Groep in eerste instantie genoodzaakt 32 personeelsleden tijdelijk werkloos te stellen. Dit heeft een impact op het aantal contracten dat in die periode van werkloosheid getekend kan worden. Het is voornamelijk het verkoopsteam dat hierdoor wordt getroffen. Bovendien kan de orderportefeuille van betaalterminals niet uitgevoerd worden aangezien de grote meerderheid van de handelszaken gesloten zijn.

Naast een vertraging van de realisatie van het budget van 2020 zal er eveneens een vertraging in de inning van de handels- en lease vorderingen waar te merken zijn. Dit zal de liquiditeit van de Groep negatief beïnvloeden door vertragingen in inningen, het toekennen van betalingsuitstellen of afbetalingsplannen.

Anderzijds is er het risico van insolvabiliteit door falingen of stopzettingen van bestaande contracten en/of handelszaken.

Als positieve punten kan dan weer o.m. worden vermeld dat er een groter besef groeit in de maatschappij dat cashloze betalingen via betaalterminals veiliger zijn dan cash geld betalingen. Voor kleine bedragen kan zelfs contactloos worden betaald, hetgeen het risico op besmetting nog verder reduceert. Een tweede opportuniteit schuilt in de opmars van het online bestellen en afhalen, waarvoor EasyOrder via web en  app een end-to-end oplossing biedt aan voordelige maandkosten waarbij de handelaar geen initiële investeringen moet doen.

Gelet op de simultaneïteit en de complexiteit van deze factoren is een becijfering van het financieel impact op het lopende boekjaar momenteel uiterst aleatoir. Van zodra men dit kan zal hierover specifieke informatie worden verschaft in een nieuw persbericht.

keywarepb-corona27032020.pdf