2021/04/15

Keyware technologies nv beëindigt de samenwerking met ceo big friend - voorwetenschap

Keyware Technologies NV (EURONEXT Brussels: KEYW) beëindigt samenwerking met CEO Big Friend NV (vvd Stéphane Vandervelde)

Brussel (België) – In navolging van het persbericht van 25 maart 2021 heeft de raad van bestuur van Keyware Technologies NV op 14 april 2021 besloten om de jarenlange samenwerking met haar CEO Big Friend NV (vvd Stéphane Vandervelde) definitief te beëindigen. Big Friend NV (vvd Stéphane Vandervelde) legt met onmiddellijke ingang al zijn mandaten van (gedelegeerd) bestuurder in alle Keyware vennootschappen neer en treedt ook terug uit zijn rol als CEO. Het akkoord heeft geen negatieve financiële gevolgen voor Keyware Technologies NV en werd gesloten tot slot van alle rekening. Het eerdere akkoord d.d. 25 maart 2021 waarin voorzien werd in terugbetaling aan Keyware Technologies NV van bepaalde gelden blijft onverkort van kracht. Tot de stopzetting van de samenwerking werd besloten in onderling overleg tussen beide betrokken partijen, en dit in het belang van de vennootschap en haar stakeholders. Deze beslissing draagt ertoe bij om de principes van deugdelijk bestuur binnen Keyware als genoteerde vennootschap te herstellen.

Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te verzekeren is Powergraph BV (vvd Guido Van Der Schueren), de huidige voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, aangesteld als CEO ad interim. Big Friend NV (vvd Stéphane Vandervelde) heeft zich ertoe verbonden om de transitie in goede banen te leiden en zal, in afwachting van de komst van een nieuwe CEO, de CEO ad interim ondersteunen waar nodig.

Voor vragen over dit persbericht of voor verdere informatie kan u contact opnemen met de heer Guido Van der Schueren.

Over Keyware

Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor elektronisch betalen en software ontwikkeling. Keyware is gevestigd in Zaventem, België en meer informatie is beschikbaar op www.keyware.com.


Keyware Technologies NV beëindigt de samenwerking met CEO Big Friend