2021/02/11

Transparantiekennisgeving ontvangen vanwege Drupafina

Drupafina NV meldt op 11 februari 2021 dat, tesamen met Guido Wallebroek, er in totaliteit 2.358.026 stemrechten in Keyware Technologies worden aangehouden in de vorm van aandelen. Dit vertegenwoordigt 10,02% van de 23.543.793 uitstaande aandelen (noemer). De overschrijding van de drempel van 10% is het gevolg van de verwerving van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Drupafina overschrijdt de 10% drempel