2020/07/07

Verslag over de stand van uitvoering van het programma voor de inkoop van eigen aandelen - 7 juli 2020

Verslag over de stand van uitvoering van het programma voor de inkoop van eigen aandelen

Brussel, België – 7 juli 2020 – Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) brengt verslag uit over de stand van uitvoering van haar programma voor de inkoop van eigen aandelen voor een maximaal bedrag van 1 miljoen EUR.

De Buitengewone Algemene Vergadering der aandeelhouders van Keyware Technologies gehouden op 27 mei 2016 heeft machtiging verleend aan de Raad van Bestuur om over te gaan tot inkoop van eigen aandelen. 

Op 30 augustus 2018 heeft de Raad van Bestuur beslist een nieuw inkoopprogramma te starten voor een maximaal bedrag van 1 miljoen EUR en dit vanaf 1 oktober 2018, nadien met één jaar verlengd tot 30 september 2020 via de beslissing van de Raad van Bestuur van 29 augustus 2019. 

Verrichtingen van de voorbije week

Verwijzend naar artikel 7:215 WVV (voorheen artikel 207 van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen (art. 620 § 1) zoals gewijzigd door een Koninklijk Besluit van 26 april 2009) deelt Keyware Technologies mee dat ze 8.990 eigen aandelen heeft ingekocht op Euronext Brussel in de periode van 29 juni 2020 tot en met 3 juli 2020. 

Vervreemding van ingekochte eigen aandelen

De drie onderstaande vervreemdingen vonden al eerder plaats :

30 juni 2017 : 47.400 aandelen voor een bedrag van EUR 75.000 (EUR 1,582 per aandeel)
29 december 2017 : 16.887 aandelen voor een bedrag van EUR 25.000 (EUR 1,48 per aandeel)
10 januari 2019 : 26.323 aandelen voor een bedrag van EUR 25.000 (EUR 0,95 per aandeel)
In elk van deze gevallen werd de verkoopprijs bepaald aan de hand van het gemiddelde van de slotkoersen van de 30 kalenderdagen voorafgaand aan de verkoopdatum. 

Aantal aandelen in portefeuille

Als gevolg van de totdusver verrichte aankopen en de drie bovenvermelde vervreemdingen van in totaal 90.610 aandelen, heeft de Vennootschap op 3 juli 2020 in totaal 992.814 eigen aandelen in haar bezit of 4,2169 % van het huidig aantal uitgegeven aandelen (zijnde 23.543.793). 

Dit aantal aandelen kan als volgt worden toegewezen:

Vorige programma inkoop eigen aandelen :                 546.922 aandelen
Huidige programma inkoop eigen aandelen :                 445.892 aandelen 
Het huidige programma van inkoop van eigen aandelen wordt verder gezet binnen het vooropgestelde maximale bedrag van EUR 1.000.000. In totaal werden onder dit programma totdusver 445.892 eigen aandelen ingekocht voor een bedrag van EUR 394.180,54. Aldus bedraagt het overblijvend saldo EUR 605.819,46 (wat overeenstemt met ongeveer 835.613 aandelen).

Het overzicht van de inkopen eigen aandelen is terug te vinden op onze website : http://www.keyware.com/nl/wettelijke-informatie onder de titel “Inkoop eigen aandelen”.

Over Keyware

Keyware (EURONEXT Brussel: KEYW) is een vooraanstaande leverancier van oplossingen voor elektronisch betalen en software ontwikkeling. Keyware is gevestigd in Zaventem, België en meer informatie is beschikbaar op www.keyware.com 

Voor bijkomende informatie, contacteer:    

Mr. Stéphane Vandervelde

President & CEO

Keyware Technologies

Tel: +32 (0)2 346.25.23

ir@keyware.com

www.keyware.com   

 

Keyware_PB_Inkoop eigen aandelen_07 07 2020