Wettelijke informatie

Alle artikelen zijn alleen beschikbaar in het Nederlands

Statuten

Satuten

Wijzigingen

Bijeenroepingen

Oproeping tot gewone en buitengewone algemene vergadering

Volmachten

Notulen van algemene vergadering

Rapporten

Verslagen van bestuur

Verslagen commisaris

Prospectus

Inkoop eigen aandelen

Kapitaal - aandelen

Het toegestaan kapitaal van Keyware Technologies NV bedraagt 8.358.694 €. Gedurende een periode van vijf jaar, met ingang vanaf 17 juni 2019, kan de Raad van Bestuur het kapitaal verhogen.

Het statutair kapitaal bedraagt 8.728.694 € vertegenwoordigd door 23.543.793 aandelen, die allen dezelfde fractiewaarde hebben.

Een gedeelte van die aandelen is overigens ingekocht via het programma van inkoop van eigen aandelen. We verwijzen daarbij naar het aparte overzicht.

Sinds de laatste kapitaalverhoging op 28 juni 2019 zijn er geen uitstaande warranten meer.

  

Financiële dienst

ING België NV, Marnixlaan 24, B-1000 Brussel

Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, B-1000 Brussel

Statutaire drempels

Naast de wettelijke drempels zijn er geen aparte statutaire drempels.

Aandeelhouders

Op basis van de door de Vennootschap ingediende transparantiekennisgevingen, wordt in onderstaande tabel een overzicht gegeven van de aandeelhouders van de Vennootschap die meer dan 5% van het totaal aantal aandelen bezitten.  

Onderaan de pagina vindt u de transparantiekennisgevingen.

Contact : ir@keyware.com

AandeelhoudersInformatiebronAantal aandelenAandelen %
Powergraph BV / Guido Van der SchuerenTransparantiekennisgeving10,294,19647.55%
Big Friend NV / Stéphane VanderveldeTransparantiekennisgeving2,262,96210.04%
Drupafina NV / Guido WallebroekTransparantiekennisgeving2,358,02610.02%