Split

“Hoe mijn beschikbare budget maximaliseren” is de hamvraag voor vele consumenten. Daarbij wordt vaak teruggegrepen naar diverse kredietvormen, zoals kredietkaarten, persoonlijke leningen, uitgestelde betalingen, kopen op afbetaling, etc. Nadeel van deze oplossingen is dat ze niet voor iedereen beschikbaar zijn, in bepaalde gevallen hoge kosten met zich meebrengen, veel administratief werk vragen, of dat er een behoorlijke tijd kan zitten tussen de aankoopbehoefte en de beschikbaarheid van fondsen.

Langs de kant van de handelaar stelt zich dan weer de vraag om de aangeboden producten of diensten zo vlot mogelijk te kunnen verkopen, en maximaal te kunnen inspelen op het beschikbare budget van de klant. Hierbij dienen dan ook diverse afwegingen te worden gemaakt: klantenbinding, risico op nietbetaling, administratieve kosten, financieringskosten, inningskosten, verwerkingssnelheid, etc.

Terwijl overal in Europa de vraag naar microkrediet begint te stijgen, zet SPLIT de standaard voor gespreid betalen: via de gewone bankkaart kunnen consumenten, afhankelijk van de geldende nationale wetgeving, hun aankopen in 3 of 4 keer betalen. Dit zonder de opening van een specifiek kredietdossier en direct aan de fysieke of virtuele kassa. De handelaar zelf beslist over de concrete uitvoeringsmodaliteiten: zonder voorwaarden, met garantie op het ontvangen van de uitgestelde betalingen, of met directe ontvangst van het volledige bedrag via een financiële tussenpartij. Zodoende biedt SPLIT hem enerzijds de nodige flexibiliteit, en anderzijds een krachtig middel om bijkomende omzetten te realiseren.